Spring til indhold

Nikotin, alkohol, stoffer og spilafhængighed

Uanset om du har problemer med nikotin, alkohol, stoffer og spilafhængighed, eller du bare har spørgsmål til det, så kan du finde hjælp her på siden.

 

Café Paraplyen

Café Paraplyen er en alkoholfri café, hvor alle er velkomne. Det er en social café med billig mad, hvor du kan finde venner og netværk. Men der er også selvhjælpsgrupper omkring alkoholproblemer, og der er mulighed for hjælp til nye veje på arbejdsmarkedet.

Besøg Café Paraplyen eller læse mere om den her.

 

 

Drugbox

Drugbox er en del af Unge og Rusmidler. Her tager I fat på nogle af de dilemmaer, som man kan stå i, når man er ung og måske – måske ikke – har prøvet at ryge hash eller tage stoffer. I kommer vidt omkring; selvtillid, vennerne, splittelse, bekymring for en ven og fakta om stoffer. Du kan også få rådgivning - anonymt og gratis.

Læs mere om Drugbox eller kontakt dem her.

 

Familiebehandlere

Alle gravide, børn og unge 0-18 år samt deres forældre i Odense Kommune kan få hurtig, gratis og anonym rådgivning af familiebehandlerne. Her kan du få råd og vejledning til bedre trivsel i hverdagen, bedre samspil i familien, skilsmisse og samvær, problemer med alkohol, udfordringer i dagpleje, børnehus eller skole – og meget mere.

Læs mere om, hvad du kan få hjælp til her.

 

 

Novavi Ung Revers

Er du vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug? Novavi Ung Revers tilbyder professionel behandling til unge under 35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Du har mulighed for at vælge mellem gruppebehandling, individuelle samtaler og familiesamtaler.

Læs med om Novavi ung Revers her.

 

 

Røgfrit Odense

Vil du gerne stoppe med at ryge, vape eller tage snus? Så har Røgfrit Odense en række forskellige STOP-forløb. Der er både forløb til unge, online, på egen hånd eller ved fysisk fremmøde.

Hvis du vil stoppe eller bare læse mere om Røgfrit Odenses forløb, så kan du finde dem her.

 

 

SSP Odense

SSP har fokus på forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. Det er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. De tilbyder f.eks. oplæg om alkohol og hash eller oplæg om digital risikoadfærd. Du kan også kontakte dem, hvis du er bekymret for et barn eller ung, som måske drikker for meget eller er på vej ud i kriminalitet.

Se her, hvad SSP tilbyder, og hvordan du kontakter dem.

 

 

TUBA

Hvis du er vokset op i et hjem, hvor alkohol og stoffer har været en stor del, så kan du få hjælp, rådgivning og terapi hos TUBA. Hjælpen er gratis, og alle ansatte frivillige har tavshedspligt. De er der for at hjælpe dig.

Tilbuddet er til unge mellem 14-35 år. Du kan læse mere om TUBA her.

 

 

Unge og Rusmidler

Fylder hash eller stoffer for meget i dit liv? Måske har du styr på det - måske er du i tvivl? Hvis du vil vende dine tanker med én, der er vant til at snakke om dét med hash og stoffer, så tjek rådgivningen ud. Det er anonymt og gratis.  

 

Tag kontakt til Unge og Rusmidler her.

 

 

Ungerådgivningen, Odense Kommune

Føler du dig udfordret psykisk, fysisk, socialt og/eller, har du et forbrug af rusmidler? Så kan du få hjælp og rådgivning hos Ungerådgivningen. De hjælper dig på vej, så du igen kan klare din hverdag på egen hånd. Tilbuddet er til dig, der er mellem 15-30 år.

Læs mere om Ungerådgivningen, og hvordan du kommer i kontakt med den her.

 

 

Klik her og se, hvordan du kan kontakte Støttepunktet